אודות

בס"ד

"מאגד חברות הקנביס בישראל"
הוקם על יד "קבוצת גבאי" – במטרה להקל על היזמים בכל תהליך המעבר מ"רעיון" ל"מציאות"
הן בתחום הרגולטורי הן בתחום התוכנית העסקית והן בממד של גיוס ההון הנפקות פרטיות והנפקות ציבוריות

קנביס רפואי מקבוצת גבאי

מאגדת כמה בעלי רשיונות גידול  בארץ ,פועל מספר שנים בארץ וכן בעל קשרים בתחום בעולם .